Gebruik van Alias is toegestaan

Het gebruik van een zelf verzonnen Alias is op onze site toegestaan! Mitst u zichzelf niet uitgeeft als een andere persoon of bekendheid, een parodie account is ook niet toegestaan.

Het gebruik van een merknaam of bedrijfsnaam als gebruikersnaam is enkel toegestaan als u eigenaar van het merk of bedrijf bent of als u uitdrukkelijke toestemming heeft deze te gebruiken van de respectievelijke eigenaar.

Let Op! Wanneer u een verzonnen Alias gebruikt komt u niet in aanmerking om geverifieerd te worden.

 

Verder beheren wij deze website en staan het gebruik ervan toe volgens de volgende voorwaarden:

Basic Terms:

 1. Het gebruik van deze website impliceert dat u deze voorwaarden accepteert. Als u ze niet volledig accepteert, wordt uw toegang tot deze site als ongeautoriseerd beschouwd en moet u deze onmiddellijk stoppen
 2. Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te mogen gebruiken.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam.
 4. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw account en uw gegevens.
 5. U mag andere Qfixers.com-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, links ("Inhoud") die u indient, plaatst en weergeeft op de Qfixers.com-service.
 7. U mag Qfixers.com of gedeelte daarvan niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is geassocieerd met Qfixers.com
 8. U mag geen ongewenste e-mail maken of verzenden naar leden van Qfixers.com ("Spam").
 9. U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
 10. U mag bij het gebruik van Qfixers.com geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Overtreding van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van uw Qfixers.com-account. Hoewel Qfixers.com dergelijk gedrag en inhoud op haar site verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Qfixers.com niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op haar website wordt geplaatst en dat u desalniettemin kan worden blootgesteld aan dergelijk materiaal en dat u de Qfixers.com-service gebruikt op eigen risico.

General Conditions:

 1. We behouden ons het recht voor om de Qfixers.com-service om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 2. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de wijzigingen een wezenlijke wijziging van de gebruiksvoorwaarden vormen, zullen we u hiervan via internet of mail op de hoogte brengen volgens de voorkeur die in uw account is uitgedrukt. Wat een "materiële verandering" is, zal naar eigen goeddunken worden bepaald, te goeder trouw en met gezond verstand en een redelijk oordeel.
 3. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
 4. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden.
 5. De Qfixers.com-service maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst die op Qfixers.com wordt gehost op externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd (en zelfs aangemoedigd!). Pagina's op andere websites die gegevens weergeven die op Qfixers.com worden gehost, moeten echter wel een link naar Qfixers.com bevatten.

Copyright (What's Yours is Yours):

 1. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Qfixers.com-service verstrekt. Uw profiel en geüploade materialen blijven van u. U kunt uw profiel op elk moment verwijderen door uw account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst, video, geluid en afbeeldingen verwijderd die u in het systeem hebt opgeslagen.
 2. We moedigen gebruikers aan om hun creaties bij te dragen aan het publieke domein of om progressieve licentievoorwaarden te overwegen.

Last updated on: 18-03-2021